Praktická lékařka pro děti a dorost

MUDr. Ivana Königová

Ordinace: Boloňská 312, Praha 10
Ordinace: Ke Kříži 1610/16, Praha 22

telefon: 274 877 266

detskemecholupy@seznam.cz

                                                                  Kontakt

Ordinace PLDD.

Lékařka: MUDr. Ivana Königová
Dětská sestra: Lenka Nováková DiS.
E-mail: detskemecholupy@seznam.cz
Webové stránky: www.detskemecholupy.cz

IČO: 72561025

Ordinace: Boloňská 312, 109 00 Praha 10 Ordinace: Ke Kříži 1610/16, Praha 22