Praktická lékařka pro děti a dorost

MUDr. Ivana Königová


Boloňská 312, Praha 10

telefon: 274 877 266

detskemecholupy@seznam.cz

Kontakt

Ordinace PLDD.

Lékařka:   MUDr. Ivana Königová
Dětská sestra: Lenka Nováková DiS.
Adresa:     Boloňská 312, 109 00 Praha 10
Email:        detskemecholupy@seznam.cz
Webové stránky: www.detskemecholupy.cz
IČO:           72561025