Praktická lékařka pro děti a dorost

MUDr. Ivana Königová

Ordinace: Ke Kříži 1610/16, Praha 22

telefon: 274 877 266

detskemecholupy@seznam.cz

Ceník výkonů hrazených pacientem

 

Potvrzení přihlášek: MŠ UO SŠ VŠ                                 100 Kč

(druhá a každá další)                                                       70 Kč

Přihlášky na tábory a na sportovní akce                        100 Kč

Potvrzení na zájmovou činnost                                       100 Kč

Výpis z dokumentace                                                     150 Kč

Výpis z dokumentace v cizím jazyce                               250 Kč

Zpráva pro účely k pojistné události                              150 Kč

Vystavení zdravotního průkazu                                      150 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                  200 Kč

Zdrav. průkaz a vstupní prohlídka (zaměst.,brigáda)     300 Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz                                         350 Kč

Cílené vyšetření (odjezdy do zahraničí apod.)              200 Kč

Zpráva o zdrav. stavu pacienta                                     150 Kč

Vystavení duplikátu očkovacího průkazu                      150 Kč

Vystavení duplikátu poukazu na vyšetření (K,FT)        100 Kč

Vyšetření před očkováním a aplikace vakcíny              100 Kč